باسلام و احترام

          با توجه به اينكه همكاران مشترك صندوق تامين اجتماعي كه داراي سابقه حق التدريس و نهضت سوادآموزي به صورت تمام وقت بوده اند ، متقاضي احتساب اين سوابق و استفاده از مزاياي آن در حكم كارگزيني مي باشند ، لذا اعمال اين سوابق در حكم كارگزيني به عنوان سنوات دولتي با رعايت موارد زير بلامانع مي باشد :

1 فقط سوابق حق التدريس تمام وقت در صورت داشتن ابلاغ هاي رسمي و گواهي اشتغال حق التدريس (گواهی انجام کار)با تاييد مقام صلاحيت دار آموزش و پرورش قابل قبول مي باشد.

2-سوابق نهضت سوادآموزي به استناد گواهي سنوات نهضت صادره از اداره كل آموزش و پرورش (يا نهضت سوادآموزي ) و در صورت داشتن حداقل يك سال خدمت متوالي و مطلوب قابل محاسبه مي باشد.

3-اخذ درخواست كتبي ثبت شده در دبيرخانه دستگاه از متقاضي مطابق با فرمت پيوست الزاميست.

4-احتساب اين سوابق از نظر بازنشستگي پس از پرداخت كسورات كامل آن توسط شخص و تاييد سازمان تامين اجتماعي امكان پذير مي باشد.

5-مزاياي اين سوابق به استناد طرح طبقه بندي مشاغل معلمان مانند ساير سوابق و با رعايت قوانين مربوطه در حكم كارگزيني قابل اعمال مي باشد.

6-تكميل فرم رؤيت بخشنامه ( فرم پيوست ) توسط كليه همكاران مشترك تامين اجتماعي كه داراي اينگونه سوابق مي باشند جهت درج در پرونده الزاميست.

keyboard_arrow_up