به صورت word(قابل ویرایش) وباکیفیت عالی(سال تحصیلی 1402-1401)

ویژه خدمتگزار، سرایدار، راننده ، آشپز، کمک آشپز و انباردار مدارس

فرم ارزشيابی عملكرد كاركنان پشتيبان (رسمی، پيمانی و قراردادی )

keyboard_arrow_up